Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2020-05-19, protokoll §§ 39 - 53

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Justeringsdatum

2020-06-02

Anslagsdatum

2020-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se