Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2020-05-27, protokoll §§ 57-59 §§ 66-67

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Justeringsdatum

2020-06-03

Anslagsdatum

2020-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se