Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2020-06-03, protokoll §§ 152 -195

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-03

Justeringsdatum

2020-06-08

Anslagsdatum

2020-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsens sammanträde 2020-06-03länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se