Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2020-06-10, protokoll omedelbar justering § 203

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Justeringsdatum

2020-06-10

Anslagsdatum

2020-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se