Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Krisledningsnämnden, sammanträde 2020-06-10, protokoll §§ 4 - 7

Styrelse/nämnd

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Justeringsdatum

2020-06-15

Anslagsdatum

2020-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll krisledningsnämndens sammanträde 2020-06-10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se