Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2020-06-10, protokoll §§ 196 - 204

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Justeringsdatum

2020-06-15

Anslagsdatum

2020-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsens sammanträde 2020-06-10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se