Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2020-06-16, protokoll §§ 54 - 69

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Justeringsdatum

2020-06-24

Anslagsdatum

2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll kultur- och bildningsnämndens sammanträde 2020-06-16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se