Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2020-06-24, protokoll omedelbar justering § 116

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Justeringsdatum

2020-06-24

Anslagsdatum

2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se