Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2020-06-25, protokoll §§ 141 – 158

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-25

Justeringsdatum

2020-06-29

Anslagsdatum

2020-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2020-06-25 https://opengov.360online.com/Meetings/REGIONBLEKINGE/File/Details/359344.PDF?fileName=Justerat%20protokoll%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden%202020-06-25.pdf&fileSize=8041354länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se