Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2020-06-24, protokoll §§ 102-139

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Justeringsdatum

2020-07-01

Anslagsdatum

2020-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se