Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2020-08-18, protokoll §§ 230 – 253

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-08-18

Justeringsdatum

2020-08-19

Anslagsdatum

2020-08-19

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se