Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2020-08-18, protokoll §§ 60 – 77

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-18

Justeringsdatum

2020-08-20

Anslagsdatum

2020-08-21

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll tandvårdsnämndens sammanträde 2020-08-18 https://opengov.360online.com/Meetings/REGIONBLEKINGE/File/Details/361778.PDF?fileName=Justerat%20protokoll%20tandv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden%202020-08-18.pdf&fileSize=8031169 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se