Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2020-08-13, protokoll §§ 140 - 163

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-08-13

Justeringsdatum

2020-08-26

Anslagsdatum

2020-08-26

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionfullmäktige sammanträde 2020-08-13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se