Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2020-08-27, protokoll omedelbar justering §§ 70 och 76

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Justeringsdatum

2020-08-27

Anslagsdatum

2020-08-28

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde 2020-08-27

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se