Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2020-08-28, protokoll §§ 42-57

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2020-08-28

Justeringsdatum

2020-09-01

Anslagsdatum

2020-09-01

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Samverkansnämnden i Blekinge sammanträde 2020-08-28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se