Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2020-08-19,

protokoll omedelbar justering §§ 87-88, 91-92

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Justeringsdatum

2020-08-19

Anslagsdatum

2020-08-21

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se