Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden

2020-08-27, protokoll §§ 50-65

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Justeringsdatum

2020-09-02

Anslagsdatum

2020-09-02

Förvaringsplats för protokollet

https://opengov.360online.com/Meetings/REGIONBLEKINGE/Meetings/Details/431647

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se