Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen sammanträde 2020-08-26, protokoll §§ 205-232

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Justeringsdatum

2020-09-02

Anslagsdatum

2020-09-03

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionstyrelsen sammanträde 2020-08-26länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se