Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2020-08-20, protokoll §§ 159 – 181

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-20

Justeringsdatum

2020-09-03

Anslagsdatum

2020-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se