Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2020-09-19, protokoll §§ 74-76, 84-86, 89-90

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Justeringsdatum

2020-08-31

Anslagsdatum

2020-09-08

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se