Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2020-08-27, protokoll §§ 68 – 89

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Justeringsdatum

2020-09-09

Anslagsdatum

2020-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionala utvecklingsnämnden sammanträde 2020-08-27länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se