Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2020-09-10, protokoll §§ 233 – 241

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-10

Justeringsdatum

2020-09-16

Anslagsdatum

2020-09-16

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsens sammanträde 2020-09-10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se