Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2020-09-23, protokoll omedelbar justering § 255

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Justeringsdatum

2020-09-23

Anslagsdatum

2020-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2020-09-23 omedelbart justerad § 255länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?