Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2020-09-24, protokoll §§ 66-75

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Justeringsdatum

2020-09-30

Anslagsdatum

2020-09-30

Förvaringsplats för protokollet

file:///C:/Users/gu7558/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState

/Downloads/Protokoll%20%20Trafiknämnden%202020-09-24%20(1).PDF

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?