Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2020-10-06, protokoll omedelbar justering §§ 91 och 96

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Justeringsdatum

2020-10-06

Anslagsdatum

2020-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll kultur- och bildningsnämndens sammanträde 2020-10-06länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?