Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2020-10-07, protokoll omedelbar justering §§ 170,173

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-10-07

Justeringsdatum

2020-10-07

Anslagsdatum

2020-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?