Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2020-10-02, protokoll §§ 58-68

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2020-10-02

Justeringsdatum

2020-10-08

Anslagsdatum

2020-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?