Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2020-10-01, protokoll §§ 210 - 236

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-01

Justeringsdatum

2020-10-07

Anslagsdatum

2020-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-10-01 https://opengov.360online.com/Meetings/REGIONBLEKINGE/File/Details/365487.PDF?fileName=Justerat%20protokoll%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden%202020-10-01.pdf&fileSize=19476330länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?