Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämndens slutenvårdsberedning, sammanträde 2020-09-30, protokoll §§ 1 -6

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämndens slutenvårdsberedning

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Justeringsdatum

2020-10-07

Anslagsdatum

2020-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?