Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2020-10-08, protokoll omedelbar justering §§ 92, 95-96

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-08

Justeringsdatum

2020-10-08

Anslagsdatum

2020-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2020-10-08

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?