Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2020-10-09, protokoll §§ 112-114, 119-121, 129

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet 2020-10-09

Sammanträdesdatum

2020-10-09

Justeringsdatum

2020-10-20

Anslagsdatum

2020-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?