Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2020-10-06, protokoll §§ 278-287

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Justeringsdatum

2020-10-20

Anslagsdatum

2020-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?