Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2020-10-14, protokoll §§ 35-48

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Justeringsdatum

2020-10-22

Anslagsdatum

2020-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?