Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2020-11-11--11-12, protokoll omedelbar justering §§ 197, 205

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-11--11-12

Justeringsdatum

2020-11-11

Anslagsdatum

2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?