Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2020-11-05, protokoll §§ 237 – 261

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-05

Justeringsdatum

2020-11-12

Anslagsdatum

2020-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?