Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2020-10-22, protokoll §§ 316 – 326

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-10-22

Justeringsdatum

2020-11-12

Anslagsdatum

2020-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?