Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2020-11-11--12, protokoll §§ 192-224

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-11--12

Justeringsdatum

2020-11-25

Anslagsdatum

2020-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionfullmäktige sammanträde 2020-11-11--12länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?