Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2020-11-18, protokoll §§ 138-139, 141

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2020-11-18

Justeringsdatum

2020-11-25

Anslagsdatum

2020-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?