Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2020-12-10, protokoll omedelbar justering § 114

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-10

Justeringsdatum

2020-12-10

Anslagsdatum

2020-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?