Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2020-12-09, protokoll §§ 369 – 376

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Justeringsdatum

2020-12-16

Anslagsdatum

2020-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?