Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2020-12-18, protokoll §§ 85-94

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2020-12-18

Justeringsdatum

2020-12-21

Anslagsdatum

2020-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Samverkansnämnden i Blekinge sammanträde 2020-12-18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?