Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Krisledningsnämnden, sammanträde 2020-12-22, protokoll §§ 8-10

Styrelse/nämnd

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-22

Justeringsdatum

2020-12-28

Anslagsdatum

2020-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?