Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Revisorerna, sammanträde 2020-12-22, protokoll §§ 1-4

Styrelse/nämnd

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2020-12-22

Justeringsdatum

2020-12-22

Anslagsdatum

2021-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?