Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-01-13, protokoll §§ 1-23

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Justeringsdatum

2021-01-18

Anslagsdatum

2021-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?