Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Krisledningsnämnden, sammanträde 2021-01-13, protokoll §§ 1 – 5

Styrelse/nämnd

Kristledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Justeringsdatum

2021-01-18

Anslagsdatum

2021-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?