Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2021-01-14, protokoll §§ 1-3, 11-16

Styrelse/nämnd

Sertviceutskottet

Sammanträdesdatum

2021-01-14

Justeringsdatum

2021-01-20

Anslagsdatum

2021-01-21

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?