Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktiges presidium, sammanträde 2021-01-22, protokoll §§ 1-3

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum

2021-01-22

Justeringsdatum

2021-01-25

Anslagsdatum

2021-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?