Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-02-10, protokoll §§ 37-54

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-02-10

Justeringsdatum

2021-02-15

Anslagsdatum

2021-02-16

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?