Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2021-02-16, protokoll omedelbar justering §§ 3 - 4

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-16

Justeringsdatum

2021-02-16

Anslagsdatum

2021-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?