Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-02-03, protokoll §§ 24-36.

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-02-03

Justeringsdatum

2021-02-18

Anslagsdatum

2021-02-18

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?